استیکر چوبی طرح ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ کد ST66