سینی، سینی پذیرایی، سینی ترمووود، ترمووود، سینی چوبی

۱ ۲ ۳